Výroba homeopatických přípravků

Při výrobě homeopatických léčiv by měly být splněny 2 principy – pravidlo podobnosti a pravidlo potenciace. V některých zvláštních případech bývá dodrženo pouze 1 z pravidel, je tomu tak např. u bioterapeutik, kde se využívá pouze potenciace homeopatika. Výroba sleduje homeopatický lékopis, kdy v ČR vycházíme z Evropského lékopisu nebo Českého lékopisu.

Při zpracování surovin se nejdříve suroviny upraví, poté se z nich vyrobí potenciovaný meziprodukt a z něho finální homeopatické léčivo.

Z rostlin a živočichů se připravuje jako meziprodukt nejdříve matečná tinktura. Tinktura se připraví macerací, perkolací nebo výjimečně smísením rostlinných šťáv a lihu. Suroviny se rozdrtí nebo se z nich vylisuje šťáva. Rozdrobněný prášek nebo šťáva se smísí s etanolem, nechá se macerovat několik dní. Poté se směs vylisuje a tekutina zfiltruje.

Po této úpravě následuje potenciace čili dynamizace meziproduktů, díky níž vymizí nežádoucí účinky a prohloubí se účinky terapeutické. Z neúčinných látek se dynamizací získávají přípravky homeopaticky účinné. S každým stupněm potenciace je léčebný efekt hlubší. Vše se dějě v několika opakovaných krocích, z nichž žádný nesmí být vynechán. Potenciace může být desetinná neboli decimální (1:10), označuje se písmenem „D“ nebo setinná čili centezimální (1:100) označující se „CH“.

Potenciace se může provádět několika způsoby. Mezi nejběžnější patří Hahnemannův postup, při kterém se do nádoby vpraví 99 objemových dílů etanolu a 1 díl upravené suroviny, případně matečné tinktury. Nádoba se 100x protřepe a získá se 1CH (čte se „ cé há“). Další nádoba se naplní 99 objemovými díly etanolu a 1 dílem roztoku 1CH, nádoba se 100x protřepe a získá se 2CH. Decimální ředění probíhá obdobně pouze poměr etanolu a surovin je 1:10. Tuhé, nerozpustné suroviny se zpracovávají stejným způsobem, jako pomocná látka se namísto etanolu používá mléčný cukr laktóza.

Hotová účinná homeopatika se upravují do nejrůznějších lékových forem. Nejčastěji to bývají granule a globule, což jsou kuličky složené z mléčného cukru a sacharózy. Kuličky se navlhčí lihem a poté se suší na vzduchu. Obvykle bývá v jedné tubě 75 – 80 granulí nebo 200ks globulí. Vyrábějí se i tablety, ampulky k vypití, injekce, nosní a oční kapky, čípky a masti.

U homeopatických přípravků se očekává vysoká stabilita. Přípravky mívají dobu použitelnosti 5 let. Energetická informace v homeopatiku může být zničena pouze rentgenovým zářením, světlem, teplem. Nosiče specifické informace tedy pomocné látky jsou vesměs stabilní. Nejčastěji se používají cukry, škroby, med, etanol a voda.