Homeopatie v ČR

Homeopatie je jedna z nejrozšířenějších metod alternativní medicíny. Dnes se její aplikuje po celém světě. Největší úspěch má v Evropě,  v Indii a v Americe.

Homeopatie se v České republice používala do r. 1950, pak byla tehdejším režimem zakázána. V té době homeopatika používalo jen několik málo lidí, kteří si nechávali homeopatika dovážet za zahraničí. Šlo však spíše o léčitelství. Neexistovala žádná homeopatická společnost, nebyla možnost se v alternativní medicíně vzdělávat.

Po roce 1989 se začala homeopatie u nás znovu praktikovat a rychle si získala mnoho příznivců. Roku 1990 byla založena ČMHS - Českomoravská homeopatická společnost. O rok později byl uspořádán první homeopatický kurz. V roce 1991 byla tehdejším ministerstvem zdravotnictví homeopatie prohlášena vedle akupunktury za lékařskou metodu a Českomoravská homeopatická společnost byla řádně přijata do České lékařské společnosti ČLS JEP.

V letech 1992 – 1994 se v Brně uskutečnil dvouletý homeopatický kurz, kde vyučovali lektoři britské LSCH – London School of Classical Homeopathy. Na to navazovaly další dvouleté kurzy.

Roku 1993 vydala ČLS JEP prohlášení, že homeopatii smí vykonávat pouze lékaři s příslušným vzděláním a oprávněním. Téhož roku byly poprvé organizovány homeopatické kurzy londýnské Faculty of Homeopathy v Praze.

Postupně se začal z řad lékařů a vědy zvyšovat nátlak na vystoupení ČMHS z České lékařské společnosti Jana E. Purkyně. Vyvrcholením sporů bylo vyloučení z ČLS JEP r. 1996. ČMHS podala odvolání až k nejvyššímu soudu do Štrasburku. Byla založena Česká lékařská homeopatická společnost.

Homeopatikum je definováno jako lék od r. 1998, kdy byl vydán nový zákon o léčivech.

V současné době existuje několik společností poskytujících homeopatické vzdělávání. Mezi ně patří Česká škola klasické homeopatie, Česká lékařská homeopatická společnost, společnost Alternativa,aj. Kurzy probíhají jak v Praze, tak v Brně a jsou určeny lékařům, lékárníkům, léčitelům ale i laikům.

V roce 2000 byla založena pro potřeby vzdělávání Homeopatická fakulta s klinikou s. r. o.

Požadavky na vzdělání homeopata určuje Evropská rada pro klasickou homeopatii a Česká komora klasické homeopatie, která uděluje akreditaci k výuce. Společnosti tak zajišťují profesní způsobilost a dohlíží nad dodržováním etického kodexu v jednotlivých členských organizacích. Výuka musí probíhat nejméně 400 hodin, z nichž 200 hodin by měla činit praktická výuka. Ve studiu musí být vždy zahrnuty základy medicínských znalostí.

Česká komora klasické homeopatie zavedla nový statut „registrovaný homeopat“ k zajištění vysokého standardu odbornosti. Registrovaný homeopat absolvoval nejméně 400 hodin teoretické výuky a 200 hodin praktické výuky homeopatie, souhlasí s dodržováním etického kodexu homeopatie. Musí ovládat více způsobů léčby klasické homeopatie. Pokud není lékař, musí registrovaný homeopat studovat nejméně 300hodin medicínské základní obory - anatomii, fyziologii, patologii, farmakologii. Zavazuje se k podávání jednoho léku, nekombinuje naráz různé homeopatické přípravky.