Homeopatie - homeopatika

Homeopatie je nejznámější alternativní léčebná metoda vůbec. Název homeopatie vychází z řeckého homoios (podobný) a pathos (nemoc).

Jedná se o léčebnou metodu starou více jak 200 let. U jejího zrodu stál německý lékař Samuel Hahnemann.

Homeopatie klade velký důraz na individuální přístup ke každému pacientovi. Lékaři homeopati neléčí pouze nemoc, ale především pacienta. Pacient představuje celek složený z fyzické části a části psychické, z nehmotné složky člověka. Tyto složky tvoří neoddělitelný celek a homeopatie pracuje s nemocí komplexně - jak po fyzické stránce, tak po stránce mentální. Práce homeopata – lékaře nebo léčitele je tedy velmi náročná. K výkonu homeopatické praxe je potřebné patřičné vzdělání. Homeopaté používají Materii Medicu, základní dílo homeopatické literatury. Homeopatie může být samozřejmě praktikována i jako domácí samoléčba na základě použití příruček se seznamem jednotlivých homeopatických léků na různé onemocnění a potíže.

Homeopatické přípravky se připravují ze surovin živočišného, rostlinného i minerálního původu nebo může jít o tzv. bioterapeutika, tedy o produkty vlastního lidského organismu. Homeopatika mohou být i syntetická. Suroviny musí mít především specifikovaný obraz účinku a u zdravého jedince by měly vyvolat patologický stav.

Homeopatie je založena na 2 základních pravidlech. A to na pravidlu podobnosti a na pravidlu infinitezimálního zředění. Pravidlo podobnosti říká, že látka, kterou použijeme k léčbě zdravého člověka, u něj vyvolá stejné příznaky jako má sama nemoc, k jejíž léčbě má být látka použita. Termínem infinitezimální zředění se rozumí co největší možné naředění léčivé látky v homeopatickém přípravku.

Důležité je nejen dostatečné naředění léčivého přípravku ale také tzv. potenciace neboli dynamizace. Jde vlastně o protřepávání surovin. Dosáhne se jím maximálního léčebného efektu a naopak dojde k vymizení nežádoucích účinků dané látky. Potenciace se vždy provádí opakovaně po stejném postupu. Na homeopatických přípravcích nalezneme vždy písmeno „D“ nebo „CH“ podle toho, jakým způsobem byly výchozí suroviny naředěny. Pokud šlo o zředění 1:100, uvádí se na obalu přípravku „CH“, písmeno „D“ značí decimální zředění 1:10. Za písmenem dále bývá uvedeno číslo označující stupeň dosaženého zředění.

Homeopatika jsou k dostání v různých lékových formách. Nejčastěji je podáváme jako granule.

Homeopatie nepracuje s hlavní účinnou látkou, ale pouze s informací. Ze surovin se dostává tato informace do homeopatického přípravku během vlastní přípravy v podobě energie. Účinná látka nemusí být v homeopatiku vůbec obsažena. Díky tomu homeopatie nemá žádné kontraindikace a nevykazuje žádné vedlejší nežádoucí účinky.